Integritetspolicy

1. Allmänt

Medialandskapet vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR.
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Medialandskapet har därför vidtagit de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, användning, förändring och radering. Medialandskapet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som utförs av, eller på uppdrag av, Medialandskapet.

2. När samlar vi in personuppgifter?

Medialandskapet samlar in personuppgifter om dig när du:

  • Gör en intresseanmälan till någon av Medialandskapets tjänster.
  • Ingår kundavtal kopplat till något av Medialandskapets tjänster.
  • Om det i övrigt är nödvändigt för att administrera relationen mellan dig och Medialandskapet.
  • När du via mail kontaktar oss på Medialandskapet.
  • Anmäler dig som prenumerant av eventuella nyhetsbrev och liknande.

3. Hur länge sparas uppgifterna?

Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process.

4. Varför behandlar Medialandskapet uppgifter om dig?

Medialandskapet behandlar dina personuppgifter för olika syften. Huvudsakligen behandlar Medialandskapet personuppgifter i syfte att genomföra och administrera offertförfrågningar, beställningar, säljaktiviteter och kundrelationer.

5. Vem lämnar vi ut uppgifterna till?

Medialandskapet kan komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Medialandskapets räkning, exempelvis IT-leverantörer, kundtjänstföretag eller för ändamålet andra relevanta samarbetsparters.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Medialandskapets rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

6. Förändringar av Integritetspolicyn

Denna integritetspolicy kan komma att justeras från tid till annan. Aktuell integritetspolicy kommer finnas publicerad på Medialandskapets webbplats.

7. Rätt att begära information, rättelser mm

Om du inte vill att Medialandskapet behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring kan du skriftligen anmäla detta till Medialandskapet.

Du har rätt att en gång per kalenderår erhålla kostnadsfri information om vilka personuppgifter som Medialandskapet behandlar om dig och i vilket syfte (så kallat registerutdrag). En sådan ansökan om registerutdrag ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. Du har också rätt att få felaktiga, missvisande eller ofullständiga uppgifter rättade, blockerade, avidentifierade eller raderade. Om du vill begära registerutdrag, eller har några frågor om hur Medialandskapet behandlar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på info@medialandskapet.se.

8. Cookies

För att ge dig som besökare en så bra upplevelse av vår webbplats som möjligt så använder vi cookies. Cookies är små textfiler som en webbplats eller tjänst placerar på din dator, surfplatta eller mobil. De tillåter webbsidor och tjänster att veta ifall din enhet har använt tjänsten eller surfat på webbplatsen tidigare samt att öka smidigheten vid användande av vår webbplats.

Vi samarbetar med tredje part för att hantera vår annonsering på andra webbplatser. Vår tredjepartspartner kan använda teknik som cookies för att samla in information om dina aktiviteter på denna webbplats och andra webbplatser för att ge dig reklam som bygger på dina surfaktiviteter och intressen.

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra innehåll och funktioner på www.medialandskapet.se. För att underlätta det arbetet använder vi oss av Google Analytics. Det är tjänster som tar del av viss data från våra besökare. De hjälper oss genom att skapa rapporter och information om hur våra besökare surfar på webbplatsen.

Det är möjligt för dig att göra inställningar på din dator och i din webbläsare som hindrar oss från att placera cookies på din dator. I hjälpfunktionen till din webbläsare kan du läsa mer om hur du ändrar inställningar för cookies eller raderar cookies från din hårddisk.